U trijaskim morima razvile su se nove vrste mekušaca, koralja, kozica i jastoga. Na morskom dnu živjeli su čudesni bodljikaši – krinoidi, čije fosilne pločice stapki kojima su bili pričvršćeni za morsko dno nalazimo sačuvane u karbonatnim stijenama Papuka. Morem su još uvijek plivali amoniti koji polagano nestaju krajem trijasa. Fosil amonita roda Ceratites također je pronađen na Papuku. Kopnom dominira Glossopteris flora, pojavljuju se prvi primitivni sisavci, a stvarni su vladari prilagođeni svim životnim okolišima bili dinosauri.