Nakon masovnog izumiranja vrsta krajem mezozoika, nova se era u geološkoj prošlosti zove kenozoik. U evolucijskom smislu kenozoik se naziva i doba sisavaca. U morima se razvijaju brojne vrste školjkaša i puževa, a od riba su značajni morski psi i ribe koštunjače, te počinje razvoj i morskih sisavaca, dupina, a posebno kitova. Najintrigantnija morska neman tadašnjih mora i oceana bila je izumrla vrsta morskog psa megalodon. Stručnjaci su prema veličini zuba (do 14 centimetara) pokušali odrediti veličinu ove životinje i mišljenja su da je ova izumrla morska psina mogla narasti do 20 metara u duljinu i težiti do 4 tone.