Geo priče UNESCO geoparka

O projektu

Projekt Geo priče UNESCO geoparka KK.06.1.2.01. jedan je od najznačajnijih projekata Javne ustanove Park prirode Papuk. Nositelj projekta je Javna ustanova Park prirode Papuk, a projektni partner je Županijska uprave za ceste Virovitičko-podravske županije. Projekt je odobren za sufinanciranje iz Operativnog programa ‘Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.’, prijavljen na poziv „Promicanje održivog korištenja prirode baštine u nacionalnim parkovima i parkovima prirode“ Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije. Ukupna vrijednost projekta s neprihvatljivim troškovima je 90.090.587,54 kn, dok iznos ukupnih prihvatljivih troškova iznosi 77.238.120,20 kn, a od toga 85%, odnosno 65.652.402,17 kn financirano je bespovratnim sredstvima EU. Razdoblje provedbe projekta je od početka obavljanja aktivnosti, odnosno od 9. ožujka 2016. godine do završetka obavljanja predmetnih aktivnosti odnosno do 30. prosinca 2021.

Projekt Geopriče UNESCO geoparka obuhvatio je ulaganje na nekoliko lokacija koje su tematski povezane u jednu cjelinu – kategoriju ulaganja. Od posjetiteljske infrastrukture adaptirana je i opremljena Kuća Panonskog mora i izgradnja i opremanje Geo info centra u Voćinu, montirani su elementi Adrenalinskog parka Duboka, rekonstruirana je cesta Slatinski Drenovac-Jankovac-granica županije te je izgrađeno, nadograđeno i opremljeno ukupno šest vidikovaca. Uz to, izrađena je studija upravljanja posjetiteljima te izgradnja kapaciteta vezanih uz sigurnost posjetitelja. U kategoriji ulaganja Edukacija i interpretacija izrađeni su edukativni i prezentacijski materijali, odrađene edukativne radionice namijenjene vrtićkoj i osnovnoškolskoj djeci, edukacija vodiča te korištenje informacijske komunikacijske tehnologije. Odrađene su planirane aktivnosti u kategoriji ulaganja Promocija i vidljivost: izrada marketing plana, vizualnog identiteta i turističkog proizvoda UNESCO Geoparka, komunikacijski alati – GEO eventi, nastupi na sajmovima, geo putovanja, izrada promotivnih materijala te održavanje eventa promicanja baštine UNESCO Geoparka, te izrada prezentacijskih alata.

Opći cilj projekta je doprinijeti povećanju održive privlačnosti javne turističke infrastrukture kako bi se, povećanjem ciljanih dnevnih posjeta i uspostavom boljeg upravljanja posjetiteljima, poboljšao turistički potencijal Kontinentalne Hrvatske, te na taj način doprinijelo ostvarenju pozitivnih gospodarskih učinaka na lokalno i regionalno gospodarstvo. Specifični cilj projekta je unaprijediti turističku infrastrukturu uvođenjem inovativnih načina prezentiranja povijesno – kulturnog, geološkog i biološkog bogatstva te boljeg sustava upravljanja posjetiteljima s ciljem povećanja broja posjetitelja Parka prirode Papuk, produljenja njihovog boravka i održivog društveno – gospodarskog razvoja.