Jedna od geoloških posebnosti Papuka, od osobitog značaja za zajednice starijeg željeznog doba, odnosi se na ležišta grafita. Grafit se tijekom starijeg željeznog doba naveliko koristio. Sloj grafita nanosio se na cijelu površinu keramičke posude ili na njezine određene dijelove što je posudama davalo specifičan metalni sjaj (postupak grafitiranja). Slično tome, grafit se znao dodavati boji kojom su potom posude oslikavane. Ponekad se miješao s glinom prije pečenja keramičkih posuda, čime su posudama poboljšana termička svojstva (postupak izrade grafitne keramike).

Poznato je kako se sjeverno od nalazišta Kaptol-Gradca nalazio rudnik grafita, koji se koristio do 1971. godine. Vrlo je vjerojatno da je kaptolska skupina zajednica iz starijeg željeznog doba iskorištavala grafit te da je trgovina grafitom predstavljala temelj njezine velike gospodarske moći.