O projektu

O projektu

Geo info centar financiran je projektom „Geo priče UNESCO geoparka“ KK.06.1.2.01. koji je jedan je od najznačajnijih projekata Javne ustanove Parka prirode Papuk. Projekt Geopriče UNESCO geoparka obuhvatio je ulaganje na turističkoj infrastrukturi – posjetiteljski centar Geoinfo cenatr u Voćinu najveći je projekt izgradnje ui opremanja unutar projekta Geo priče. Ukupna vrijednost izgradnje, opremanja i popratnih usluga je 43.825.257,55 kn.

Građevina Geoinfo centra prati ekspresivnost forme dok odabr materijala te dobrim dijelom i teme postava korespondiraju sa značajkama geolokaliteta u Geoparku Papuk (osobito lokalitetom Rupnica koji je prvi geološki spomenik prirode u Hrvatskoj) te ostalim prirodnim i kulturno-posvijesnim vrijednostima Papuka.

Izložbeni prostor proteže se gotovo kroz čitavu građevinu s obzirom na to da se želio postići kontinuitet postava bez grube diferencijacije unutrašnjeg prostora. Postav Geo info centra oblikovan je na suvremeni način, prilagođen posjetiteljima različitih uzrasta, stupnja predznanja i interesa. Posjetitelji se već na ulaznom prostoru, nakon kupovine ulaznica za posjet na info pultu, mogu upoznati sa Svjetskom i Europskom mrežom geoparkova te sa sustavom zaštite prirode u Hrvatskoj – na interaktivnim ekranima.

Vođeni obilazak počinje u 3D KINO DVORANI (ODNOSNO 6D VIŠEOSJETILNOJ DVORANI). Obilazak se nastavlja kroz postav geologije, biologije i kulturno-povijesne baštine– koji su praćeni multimedijalnim sadržajima (interaktivni ekrani, virtualna stvarnost u nišama), vjernim prikazima i rekonstrukcijama te stvarnim artefaktima i dijelovima prirode. Dio posjetiteljskog centra je geo kapsula kao prostor za dječje radionice te geo bar, prostor za odmor i okrijepu te geo suvenirnica.

Projektna dokumentacija rezultat je multidisciplinarnog pristupa projektiranju građevine. Sinopsis postava razrađen je od strane stručnih službi Parka prirode Papuk i vanjskih stručnih suradnika. Oblikovanje tema rezultat je autora postava s dizajnerima (multimedijalnim i grafičkim), ilustratorima, fotografima i ostalim stručnjacima. Prikom definiranja vodilo se računa o potrebi približavanja tema široj javnosti na zanimljiv i poučan, ali i znanstveno utemeljen način.