Papuk je geološki najraznolikija planina u Hrvatskoj. Kako bi se približila geološka interpretacija i razumijevanje stijena Papuka u postavu geologije u Geoinfo centru na 3D modelu reljefa Papuka projicira se geološka karta Papuka i izdvojeno je 18 različitih vrsta stijena, od onih najstarijih metamorfnih (550 milijuna godina) do onih najmlađih npr. sedra (nastala tek prije nekoliko tisuća godina).
U Voćinu, nedaleko od Geo info centra nalazi se Rupnica – jedinstveni geološki spomenik prirode koji je kao takav prepoznat još 1948.godine. Rupnica je fenomen nastao iz vulkana te čini prirodni mozaik kamenih stupova koji su posloženi poput stepenica. Geološka važnost Rupnice je u pravilnim četverokutnim, peterokutnim ili šesterokutnim oblicima stupova.
Na lokalitetu je uređena poučna staza, kao i na nekadašnjem kamenolomu Trešnjevica koji je od Rupnice udaljen nekoliko kilometara. Na Trešnjevici nam se otriva jedinstven prizor – rasječeni prikaz unutrašnjosti Papuka. Geološka zanimljivost lokaliteta leži u brojnim i raznovrsnim varijetetima stijena kao što su granit, basalt, riolit, gnajs… Posebno su atraktivne i zanimljive žile vulkanskih stijena koje prodiru kroz stariji kristalinski kompleks.