Postavi

Postavi

Postav geologije

Kako se rađao naš
planet.

Geologija

Završetkom projekcije U 3D dvorani posjetitelji ulaze u prostor postava „GEOLOGIJA“ koja uključuje: zid evolucije, teorije i zablude o nastanku života, vrste stijena, geologija Papuka, dinamični život Zemlje kroz potrese, vulkane i tektoniku ploča, Sunčev sustav i sl. U dvije dodatne izdvojene niše prezentiran je život u podmorju i na kopnu u vrijeme Panonskog mora.

Postav biologije

Prirodna baština
Parka prirode Papuk.

Biologija

Poveznica postava geologije i biologije je stubište gdje je predstavljena tema „PEDOLOGIJA“. Postav „BIOLOGIJE“ odnosi se na interaktivni prikaz Papuka kao područja velike biološke raznolikosti i različitih vrsta staništa. Centralne teme su interaktivne priče o tipičnim predstavnicima biljnog i životinjskog svijeta različitih staništa na Papuku. I ovaj dio postava ima nišu s atmosferom špiljskog staništa šišmiša.

Postav kulturno povijesne baštine

Razvoj civilizacija
na Papuku

Kultura

Postav „KULTURNO-POVIJESNE BAŠTINE“ tematizira razvoj civilizacija na Papuku kao području velike biološke i geološke raznolikosti. Tematizira bogatstvo sirovina koje je omogućilo razvoj i život ljudi na Papuku od starog kamenog doba do današnjih dana. Postav je stilizirani prikaz stvarnih artefakata, prostornih instalacija i multimedijalnih prezentacija raznih načina korištenja materijala u svakodnevnom životu kroz različita povijesna razdoblja.

Geološki postav

Kako se rađao naš
planet.

Geologija

Završetkom projekcije U 3D dvorani posjetitelji ulaze u prostor postava „GEOLOGIJA“ koja uključuje: zid evolucije, teorije i zablude o nastanku života, vrste stijena, geologija Papuka, dinamični život Zemlje kroz potrese, vulkane i tektoniku ploča, Sunčev sustav i sl. U dvije dodatne izdvojene niše prezentiran je život u podmorju i na kopnu u vrijeme Panonskog mora.

Biološki postav

Prirodna baština
Parka prirode Papuk.

Biologija

Poveznica postava geologije i biologije je stubište gdje je predstavljena tema „PEDOLOGIJA“. Postav „BIOLOGIJE“ odnosi se na interaktivni prikaz Papuka kao područja velike biološke raznolikosti i različitih vrsta staništa. Centralne teme su interaktivne priče o tipičnim predstavnicima biljnog i životinjskog svijeta različitih staništa na Papuku. I ovaj dio postava ima nišu s atmosferom špiljskog staništa šišmiša.

Postav kulture

Razvoj civilizacija
na Papuku

Kultura

Postav „KULTURNO-POVIJESNE BAŠTINE“ tematizira razvoj civilizacija na Papuku kao području velike biološke i geološke raznolikosti. Tematizira bogatstvo sirovina koje je omogućilo razvoj i život ljudi na Papuku od starog kamenog doba do današnjih dana. Postav je stilizirani prikaz stvarnih artefakata, prostornih instalacija i multimedijalnih prezentacija raznih načina korištenja materijala u svakodnevnom životu kroz različita povijesna razdoblja.