Znate li da je vlažna livada kod Novog Zvečeva posljednji dom leptira močvarnog plavca (Phengaris alcon alcon (Denis &. Schiffermüller)) u Slavoniji. Ženke ovog leptira nakon svadbenog leta jajašca polažu gotovo isključivo na cvjetne pupove biljke močvarne sirištare (Gentiana pneumonanthe L.) koja raste na ovoj livadi. Nakon što se izlegnu, gusjenice se ubušuju u cvjetni pup i hrane njime iznutra. Kada dovoljno narastu, nakon otprilike tri tjedna, gusjenice progrizu svoj put kroz cvijet i na svilenoj se niti spuštaju na tlo. Gusjenice izlučuju spojeve slične feromonima ličinki mrava iz roda Myrmica, pa ako su u blizini, mravi pronalaze gusjenicu i odnose ju u mravinjak gdje se za nju brinu kao da je njihova ličinka. Gusjenice ostaju u mravinjaku oko godinu dana, ali u slučaju nepovoljnih uvjeta mogu ostati u mravinjaku i dvije godine. Kada gusjenica dovoljno naraste, ona se začahuri i preobražava u odraslog leptira. Odrasli leptir nema sposobnost izlučivanja feromona, pa mora brzo izaći iz mravinjaka kako ga mravi ne bi savladali. Mravi ipak nisu nemoćni protiv ove feromonske prijevare: zabilježeno je da s vremenom neke kolonije u kojima močvarni plavac često parazitira, blago mijenjaju kemijski ”potpis” ličinki kako bi leptirima bilo teže izvesti svoju prijevaru.